Landschapsinrichting

Landschapsinrichting

text

Ecologen moeten niet alleen over een ruime vakinhoudelijke kennis beschikken, ze moeten ook uitstekend om kunnen gaan met de verschillende krachten in het veld. Hierbij kun je o.a. denken aan het herkennen en omgaan met de verschillende behoeften en belangen van diverse belanghebbenden en hiermee rekening houden in het optreden en communicatie naar buiten.

text

Bij Atelier Van Buiten hebben we regelmatig vragen naar ecologische functies. Hierbij kunt u denken aan onderzoek in het kader van de flora en fauna wet, onderzoek naar de effecten van plannen op de ecologische hoofdstructuur of aan het maken van een natuurontwikkelingsplan.
Ten behoeve van beleidsevaluaties, projectbegeleiding of andere projectmatige functies heeft Atelier Van Buiten dan ook regelmatig behoefte aan specialisten.

Een ecoloog moet dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en gevoel hebben voor de verschillende (bestuurlijke en politieke) gevoeligheden.

Wil jij werken aan een groenere toekomst in een inspirerende omgeving?

Wij hebben dagelijks nieuwe vacatures. Deze matchen we niet alleen met werving, maar ook met onze eigen kandidaten in onze database.