Juridisch

Juridisch

Juridisch

 

De stikstofdiscussie voortkomend uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Omgevingswet met als zijn wijzigingen op het gebied van inrichting van de leefomgeving, beschermde soorten op basis van de Wet Natuurbescherming, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)… Ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en de buitenruimte zijn altijd juridisch omkaderd!

 

 

Om dit in goede banen te leiden hebben we behoefte aan juridisch geschoolde mensen. Van BOA’s tot WABO-deskundigen. En van toezichthouders tot gespecialiseerde juristen. 

Wil jij werken aan een groenere toekomst in een inspirerende omgeving?

Wij hebben dagelijks nieuwe vacatures. Deze matchen we niet alleen met werving, maar ook met onze eigen kandidaten in onze database.