Ecologie

Ecologie

Ecologie: Meer dan alleen vakkennis

Ecologen moeten niet alleen over een ruime vakinhoudelijke kennis beschikken, ze moeten ook uitstekend om kunnen gaan met de verschillende krachten in het veld. Hierbij kun je o.a. denken aan het herkennen en omgaan met de verschillende behoeften en belangen van diverse belanghebbenden en hiermee rekening houden in het optreden en communicatie naar buiten.

Als ecoloog weet je alles van de relatie: mens en dier in de natuur. Het ecologisch werkveld richt zich dan vooral op het uitvoeren van ecologische en natuuronderzoek, in bijvoorbeeld quickscans, het aanleveren van betrouwbare inventarisatie en monotringsgegevens, het uitvoeren van soortmanagementonderzoeken en advisering en begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit onder druk zou kunnen komen te staan.

Harmonie tussen mensen, dieren en planten

Bij Atelier Van Buiten BV hebben we regelmatig vragen naar ecologische functies. Hierbij kunt je denken aan onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet, onderzoek naar de effecten van plannen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of aan het maken van een natuurontwikkelingsplan.
Ten behoeve van beleidsevaluaties, projectbegeleiding of andere projectmatige functies heeft Atelier Van Buiten BV dan ook regelmatig behoefte aan ecologische specialisten.

Wil jij werken aan een groenere toekomst in een inspirerende omgeving?

Wij hebben dagelijks nieuwe vacatures. Deze matchen we niet alleen met werving, maar ook met onze eigen kandidaten in onze CV database.