Teamleider Midden-Limburg

08/04/2021
 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
 • Voor deze functie vragen wij een enthousiaste, gemotiveerde man of vrouw met aantoonbare ervaring in het vakgebied en aantoonbare ervaring met het verbindend en doortastend leiding geven aan medewerkers en teams.
 • Je hebt sterke organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent vaardig in het initiëren, opbouwen en onderhouden van (externe) netwerken.
 • Je bent in staat om over de grenzen van het team samen te werken, om organisatiedoelen te bereiken.
 • Het beheersen van de Duitse taal, zowel schrijven als spreken, is wenselijk.

Naast de organisatiecompetenties gastheer, ondernemend, resultaatgerichtheid, samenwerken, communiceren, gelden voor deze functie de volgende functie gebonden competenties: leidinggeven, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, probleemanalyse en samenwerken

Functie

Teamleider Midden-Limburg

Locatie

Herkenbosch

Uren

Full time / 36 uur

Functie

BESCHRIJVING

Staatsbosbeheer zoekt een teamleider (m/v) die zich samen met zijn/haar team inzet voor de bijzondere natuurgebieden in Midden-Limburg.

We zijn op zoek naar een teamleider met gedegen kennis van terreinbeheer en affiniteit met natuur en landschap. Bekendheid met de gebieden en het netwerk in de provinciale eenheid Limburg zijn een pré.

Als teamleider geef je leiding aan het integrale team van 8 boswachters (beheer, publiek, ecologie en BOA) en ben je verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de Staatsbosbeheergebieden in Midden-Limburg. Aanspreekbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijk. In Midden-Limburg ben je ook vanuit Staatsbosbeheer de eindverantwoordelijke voor twee teams van Binnenwerk.

De teamleider stuurt op het organisatiebelang, is daadkrachtig, inspirerend, resultaatgericht en goed in plannen en organiseren. Hij/zij is een sterke persoonlijkheid die een open sfeer binnen het team creëert. Je geeft vorm aan en realiseert een gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie.  Je faciliteert medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Je onderhoudt op operationeel niveau contacten met externe partijen en andere partners van Staatsbosbeheer.

Je vormt samen met het provinciehoofd en de teamleiders van de teams Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Advies & Projecten het provinciaal managementteam en je werkt samen aan een professionele positie van de provinciale eenheid binnen en buiten Staatsbosbeheer. Je levert een bijdrage aan de visie en strategie van de provinciale eenheid. Je draagt bij aan een goede samenwerking binnen Staatsbosbeheer en je hebt een verantwoordelijkheid in het verder professionaliseren en standaardiseren van werkprocessen. De teamleider kan goed overweg met diverse systemen binnen de organisatie (CMSI, UBW, HRM, 360 enzovoorts) en kan deze kennis ook overdragen op het team

 • Je bent mensgericht en resultaatgericht en zet efficiënt middelen in binnen de toegekende budgetten.
 • Je weet personeelsinstrumenten op een tijdige en juiste wijze toe te passen.
 • Je geeft vorm aan en realiseert een gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie.
 • Je faciliteert medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Je gaat op zoek naar alternatieve inkomsten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het gebruik, beheer en ontwikkeling van de CMSi-beheerplannen.
 • Je bent verantwoordelijk voor klussen/projecten/programma’s in je werkgebied, zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever. Je werkt hierbij op een projectmatige wijze.
 • Je pakt één of meerdere provinciebrede taken/projecten op.
 • Je rapporteert de (financiële) voortgang voor de kwartaal- en jaarrapportages.

•      Je hebt een actieve inbreng in het Provinciaal Management Team.

Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. We beheren ruim 260.000 ha natuur in Nederland. Staatsbosbeheer wil mensen betrekken bij de natuur die hen raakt

Provincie Limburg

Staatsbosbeheer beheert in de provincie Limburg ongeveer 12.500 hectare aan zeer uiteenlopende soorten natuurgebieden. Grote en kleine N2000-gebieden met veel bijzondere en zeldzame flora en fauna. In Zuid-Limburg betreft het (helling)bossen, (kalk)graslanden, het Maasgebied, Zuid-Limburgse cultuurlandschapselementen en beekdalen. De biodiversiteit alsmede de cultuurhistorische waarde is hoog. Vandaar zijn nagenoeg alle gebieden gelegen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Staatsbosbeheer Limburg heeft vele partners en gebruikers. Limburg besteedt veel werk uit aan aannemers en (zorg)instellingen en we werken met vrijwilligers. Limburg werkt waar mogelijk projectmatig bijvoorbeeld voor wat de uitvoering van de PAS-maatregelen betreft.

Limburg is een grensprovincie met contacten met Duitsland en België.

Team Midden-Limburg

In Midden-Limburg beheert Staatsbosbeheer ongeveer 4.500 hectare natuur. Het werkgebied kent een grote diversiteit aan natuurgebieden. Droge en natte gebieden, bos, heide, graslanden, steilranden en rivierbegeleidende natuur langs de Maas. Door deze diversiteit komen in Midden-Limburg bijna alle beheertypen voor en is de soortenrijkdom groot. Verschillende gebieden hebben de status van Natura-2000 gebied. In Midden-Limburg ligt Nationaal Park De Meinweg. Er wordt intensief samengewerkt met partners zoals andere terreinbeherende organisaties, waterschap, gemeenten, de provincie en agrariërs.

De Midden-Limburgse gebieden worden druk bezocht door Nederlandse en Duitse bezoekers. Ook is de omgeving erg betrokken. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers en groepen actief en betrokken

In Midden-Limburg zijn twee teams van Binnenwerk actief. Binnenwerk is een rijksoverheidsprogramma dat uitvoering geeft aan de Participatiewet. Via dit programma zijn mensen met een arbeidsbeperking bij Staatsbosbeheer werkzaam in het beheer van onze gebieden.